Dne 16.7.2016 byla dle Smlouvy o dílo realizace stavby "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., I.část - žst. Praha Hostivař" ukončena. Proto končí i provoz webových stránek www.hostivar.eu. Všem jejím pravidelným i náhodným návštěvníkům děkujeme za přízeň a přejeme mnoho dalších příjemných zážitků, nejen u velkých dopravních staveb :-)
Za vedení stavby děkujeme Karlu Smejkalovi, jehož časté a podrobné kontroly staveniště se staly nejen bohatým zdrojem fotodokumentace, ale také okamžitých informací o průběhu stavby a případných problémech.
Doména hostivar.eu bude provozovatelem hostingových služeb v brzké době (přesně po dvou letech od zahájení) zrušena. V případě zájmu o připomenutí si dnes již historie navštivte janeba.net/hostivar.


Copyright © 2014 - 2015. All Rights Reserved.